Chemtrails voor beginners

Vroeger, als de lucht blauw was en er werd druk gevlogen, zag je hoog in de lucht kleine stipjes met een witte sliert erachter. Dat zie je soms nog wel, bij helder weer. De afgelopen 10-15 jaar zie je ook heel andere luchten. Lange strepen, “vliegtuigstrepen”, die lang blijven hangen, uitwaaieren, en tot een witte waas verworden die de zon versluiert.

Het “mooie” van chemtrails is dus, dat ze zichtbaar zijn. En het gekke is dat maar heel weinig mensen het zien. En als je ze erop attent maakt, merk je dat maar heel weinig mensen het willen zien. Of het voor kennisgeving aannemen.

Welke keuze maak je……?
Het feit dat je op deze pagina aanbeland bent, kán betekenen dat je in ieder geval bereid bent ernaar te kijken. Maak je de keus te onderzoeken wat er aan de hand is, of maak je de keuze het ter kennisgeving aan te nemen en er verder niets mee te doen? Uit het interview met Harald Kautz: “Heel veel mensen besluiten in hun comfortzone te blijven zitten: “Dit voelt voor mij oncomfortabel; ik geloof het niet”. Dat leidt tot niets. Dus als je je realiseert dat er iets niet klopt, zorg er dan voor dat je dat gevoel serieus neemt. Integreer het in je wereldbeeld. En  wees erop voorbereid dat dit een grote sprong is. De realiteit waarin we als het ware door het systeem ingesloten zijn, is een grote leugen. De echte realiteit is onbevatbaar. Je moet bereid zijn de sprong te maken om de echte werkelijkheid te ontdekken.”  

Dus het is nogal wat waarvoor je kiest. Dit filmpje kan je hiertoe inspireren.

Het goede nieuws
Chemtrails – en soortgelijke fenomen – komen voort uit één ding: het weggeven van onze autoriteit, macht en verantwoordelijkheid aan de “overheid” en onze stem aan politici.
Dáár ligt ook meteen de sleutel tot de oplossing.

Deze pagina is een inleiding op het verschijnsel chemtrails. We hebben de intentie met deze pagina mensen te bedienen, die nog nooit of heel weinig over dit fenomeen gehoord hebben. We doen dat op een heel feitelijke, uitnodigende, neutrale wijze. Omdat dat in onze ogen de meest effectieve wijze is om het bewustzijn over chemtrails te verbreiden.

 

Basisinformatie over chemtrails (Bron: Peter Vereecke)

Heel algemeen gaat het over de rechte strepen die men in de lucht kan opmerken.
Essentieel is het onderscheid tussen contrails en chemtrails.
CONTRAILS (CONdensation TRAILS, condensatie-sporen) zijn de normale, dunne lijnen van gecondenseerde waterdamp, die een lijnvliegtuig op een hoogte van ongeveer 10.000 meter achter zich laat. Ten gevolge van de vriestemperatuur (- 40° C) en de vochtigheid (+ 70 %)  in deze luchtlaag bevriest de waterdamp in de uitlaatgassen. Deze contrails verdwijnen na enkele seconden/hooguit een paar minuten.
CHEMTRAILS (chemische sporen) zijn hier duidelijk van te onderscheiden :

 • het zijn bredere, vollere strepen die zich na enkele minuten beginnen te verspreiden en urenlang zichtbaar blijven
 • het is duidelijk een gecoördineerde actie van meerdere vliegtuigen. Deze trekken strepen naast en haaks op elkaar waardoor er een raster gevormd wordt. Dit waaiert uit en vormt een melkachtig nevel, die het zonlicht fel filtert
 • een ander regelmatig gevormd patroon is de X-vorm
 • de ‘sproeituigen’ vliegen in de regel opmerkelijk lager dan normaal, tussen de 6 en 10 km in lagen waar van nature noch de temperatuur noch de vochtigheid aanwezig is, die nodig is voor condensatie.

Dit is dus essentieel : deze ‘wolken-strepen’ zijn dus niet veroorzaakt door het bevriezen van water(damp), maar door de werking van chemische stoffen, die doelbewust in de atmosfeer gebracht worden.
Onderstaande foto geeft een beeld van het heel duidelijk onderscheid tussen een contrail en een chemtrail (het korte ‘staartje’ is een contrail).

Chemtrail vs contrail

In sommige van de honderden filmpjes , die op internet te zien zijn, merk je duidelijk een vliegtuig dat eerst begint met een contrail, dan de sproeihendel open zet, vervolgens in een reeds bewerkte chemtrailzone komt en dus de hendel afzet en na het verlaten ervan deze opnieuw open zet.

Wanneer doen de chemtrails zich voor ?
Meestal op heldere dagen met stabiel weer, hoge druk en weinig of geen wind. Doorgaans begint men er ’s morgens vroeg aan, maar het gebeurt ook ’s avonds en zelfs ’s nachts.
Het fenomeen is ontstaan begin de jaren negentig, maar het neemt de laatste jaren exponentieel toe

Waar doen ze zich voor ?
Over heel de wereld, maar vooral in de dichtbewoonde gebieden

Hoe gebeurt het ?
De verspreiding gebeurt op twee manieren : door vermenging met de brandstof of door besproeiïng via specifieke installaties.

Wellicht wordt de eerste methode vooral toegepast bij ‘normale’ lijnvliegtuigen, waarvan getuigen bevestigen dat deze voorzien zijn van een niet op officiële schema’s vermeld apart circuit van tanks, pompen en lijnen dat is aangesloten op de holle statische ontladingsbuizen aan de achterranden van de vleugels en de horizontale stabilisatoren.
Anderzijds zijn er de speficieke sproei-vliegtuigen en ook de tank-vliegtuigen van het type KC-135, KC-10, DC 10 en Hercules C-130. Sommige zijn onherkenbaar, andere dragen militaire kentekens.

Wat is de samenstelling van de chemtrails ?
Uit onderzoek en op basis van bronnen blijken chemtrails volgende ingrediënten te kunnen bevatten :

 • zware metalen als barium, aluminium, cadmium, titanium
 • virussen, bacteriën, schimmels en mycoplasma’s, die erg verwant zijn met de pathogene soorten die men in biologische oorlogsvoering gebruikt, die niet in de natuur voorkomen en die de oorzaak zouden zijn van heel wat ‘moderne’ ziekten !
 • diverse chemische stoffen zoals polymere vezels, Ethyleendibromide (EDP) dat o.a. als pesticide gebruikt werd maar nu verboden is omdat het kankerverwekkend is en het immuniteitssysteem ondermijnt.
 • Op internet vind je een aantal bewijzen, die geleverd zijn door laboratoria na onderzoek volgens alle geldende regels :
 • www.rense.com/general21/conf.htm
 • www.carnicom.com/lab12.htm

Wat gebeurt er met deze substanties van de chemtrails ?
Logischerwijs dalen deze neer en contamineren zowel het water, de aarde en alles en iedereen erop. Op hevige sproeidagen kan je een metaalachtige geur of smaak waarnemen.

Wat is het effect op de gezondheid van de mens ?
Contrails maken de mens niet ziek, chemtrails wel. Uit diverse studies blijkt dat de cocktail van al de hierboven vermelde ingrediënten erg nefast is voor de gezondheid en aanleiding geeft tot volgende fenomenen:

 • allerlei vormen van kanker
 • hoofdpijnen, duizeligheid, depressiviteit, lethargie
 • kortademigheid, ademnood, astma
 • onvruchtbaarheid, miskraam, vroeggeboorte
 • griepaanvallen
 • hart- en herseninfarcten
 • huidproblemen
 • achteruitgang korte-termijngeheugen, concentratieproblemen

Op hevige sproeidagen stelt men in de spoedafdelingen van ziekenhuizen spectaculaire stijging vast van allerlei klachten, vooral met ademhaling . Het grote probleem is het kleine formaat van de deeltjes (10 mikron en minder – cfr menselijk haar is 100 mikron in doorsnede). Deze submicroscopische afmetingen zijn ook het grote gevaar voor onze gezondheid !
Algemeen gesproken is het grote gevolg dat het menselijke immuniteitssyteem gevoelig wordt ondermijnd, waardoor men heel vatbaar wordt voor allerlei ziekten.

Wie zit daar achter ?
Onderzoek moet hierover definitieve klaarheid brengen, maar de meeste bronnen wijzen in de ‘militaire’ richting.
In Amerika ontkent de overheid alles maar tegelijk wordt  in officiële documenten van de US Air Force zoals ‘Vision for 2020’ en ‘Owning the weather in 2025’  openlijk gesproken over ‘aerial obscuration’.
Hier in Europa is het dus zeker niet denkbeeldig dat iets gelijkaardig gebeurt maar dan onder coördinatie van de Navo.

Dit moge ongeloofwaardig lijken maar nader onderzoek wijst uit dat biologische oorlogsvoering van alle tijden is en dat deze militaire tak na de tweede wereldoorlog heel sterk tot ontwikkeling is gekomen, vooral in USA waar het leger in dat verband samenwerkt met wetenschappers, laboratoria, universiteiten, ‘gezondheids’organisaties als CDC, farmaceutische en chemische bedrijven, CIA, FBI en zelfs de WHO.

Uiteraard wordt biologische oorlogsvoering ingezet tegen ‘de vijand’, cfr verarmd uranium in Irak en Afghanistan, witte fosfor in Gaza, agent orange in Viëtnam, maar het is een vaststaand feit dat het ook wordt gebruikt tegen de eigen bevolking !

Overheden van verschillende landen als USA, UK, Australië, Duitsland hebben al publiekelijk moeten toegeven dat ze zelfs hun eigen bevolking gedurende jaren hebben stelselmatig hebben blootgesteld aan allerlei chemische en biologische stoffen in het kader van biologische oorlog-experimenten.

Hoe kunnen chemtrails bewezen worden ?
Zelfs vanop de grond ziet, ruikt en proeft men dat die specifieke strepen, die chemtrails zijn en niet de onschadelijke contrails.
Het hieronder vermelde bronnenmateriaal bevestigt dat het hier gaat om een meermaals feitelijk bewezen fenomeen : er worden systematisch en doelbewust chemisch-biologische stoffen in de atmosfeer gebracht.
Het onderzoek, dat ik vraag en dat vooral duidelijkheid moet brengen of dit al dan niet ook in ons land gebeurt,  lijkt mij niet zo moeilijk te zijn : in tegenstelling tot de meeste misdaden gebeurt dit

 • zeer regelmatig
 • goed zichtbaar boven onze hoofden
 • door vliegtuigen waarvan volgens mij de identiteit gemakkelijk moet te achterhalen zijn ( via instanties als Euroconsult )  evenals de opdrachtgever aan wie alle relevante vragen kunnen gesteld worden : welke stoffen worden in de atmosfeer gebracht, met welke bedoeling, met welke vergunning, op basis van welke wetgeving,  enz.

Deze video geeft een heel goed beeld van wat er gesproeid wordt en wat de gevolgen zijn: http://”What in the world are they spraying?” (documentaire, NL ondertiteld).

Deze pagina is nog in bewerking

loesje idealen in uitvoering

 

Reageren is niet mogelijk