HAARP – en de relatie met chemtrails

HAARP

Het HAARP programma
De “High Frequency Active Auroral Research Programma” (HAARP in Gokona, Alaska) zag het licht in 1992. Het maakt deel uit van een nieuwe generatie van geavanceerde wapens van het Amerikaanse Strategische Verdediging Initiatief (Strategic Defense Iniatiative). HAARP vormt een systeem van krachtige antennes dat gecontroleerde veranderingen van de ionosfeer kan bewerkstelligen. HAARP wordt door de Luchtmacht (Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles Directorate) aangestuurd.

HAARP werd voorgesteld aan het publiek als een faciliteit voor wetenschappelijk en academisch onderzoek. Documenten van de Luchtmacht lijken te suggereren dat het primaire doel het misbruiken van de ionosfeer voor defensie doeleinden is. Zie  Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: “Owning the Weather” for Military Use, Global Research, September 27, 2004).”

Zonder expliciet te verwijzen naar het HAARP programma, wijst een studie van de Amerikaanse Luchtmacht naar het gebruik van “geïnduceerde modificaties van de ionosfeer ” als middel voor het wijzigen van weerpatronen en verstoren van vijandelijke communicatie en radar.
HAARP kan ook zorgen voor black-outs en de verstoring van elektriciteitsstroom
“Rosalie Bertell, Voorzitter van de “International Institute of Concern for Public Health” (Instituut voor bezorgdheid voor de volks gezondheid) zei dat HAARP functioneert als een gigantisch verwarmingssysteem dat kan leiden tot grote verstoringen in de ionosfeer waardoor de beschermende laag gaten kan gaan vertonen.

Fysicus Dr. Bernard Eastlund noemde het “het grootste ionospherische verwarmingssysteem dat ooit is gebouwd”.

Volgens de Russen plannen de Amerikanen grootschalige proeven onder het HAARP programma. Daarmee kunnen zij wapens creëren die de communicatie kan verstoren van de apparatuur op ruimteschepen en raketten. HAARP kan leiden tot ernstige ongevallen in de elektriciteitsnetwerken en olie- en gaspijpleidingen van de hele wereld.

haarp alaska

De manipulatie van de weersomstandigheden is het preventieve wapen bij uitstek. Het kan worden gericht tegen vijandelijke of “bevriende” landen zonder dat zij er weet van hebben. Het kan gebruikt worden om de economieën, ecosystemen en landbouw te destabiliseren. Het kan ook leiden tot grote schade aan de financiële en grondstoffen markt. Door de verstoring in de landbouw maakt men een grotere kans afhankelijk te worden voor voedselhulp en het ingevoerde graan uit de Verenigde Staten en andere westerse landen. Zie ook Global Research. Michel Chossudovsky, Weather Warfare: Beware the US military’s experiments with climatic warfare, The Ecologist, December 2007).”

Uit een analyse van de Amerikaanse Luchtmacht: Heimelijke manipulatie van weersomstandigheden, communicatie systemen en elektriciteit is een wapen, waardoor de VS de mogelijkheid heeft hele regio’s te verstoren te domineren….

Weermodificatie biedt een breed bereik van mogelijke opties om een tegenstander te verslaan… In de Verenigde Staten zelf kan het deel gaan uitmaken van het nationale veiligheids beleid met binnenlandse en internationale toepassingen. Onze regering zal een dergelijk beleid, afhankelijk van haar belangen, op verschillende niveau’s voortzetten (US Air Force, emphasis added. Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report).”

Kopenhagen CO15
De manipulatie van het klimaat voor militair gebruik is mogelijk een groter gevaar voor de mensheid dan de CO2-uitstoot.

Waarom is een debat hierover tijdens de Kopenhagen Conferentie CO15 uitgesloten, wanneer in het Verdrag van 1977 uitdrukkelijk staat dat het gebruik van zulke technieken voor “militair of enig ander vijandig gebruik” verboden is daar zij buitengewoon schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor het menselijk welzijn?

Waarom de camouflage?
Waarom zijn milieumodificatietechnieken (ENMOD, Environmental Modification) niet bespreekbaar door het maatschappelijke veld en milieuorganisaties onder auspiciën van de alternatieve Forum KlimaForum09?

Bron: wijwordenwakker.org

In het Forum vind je dit onderwerp hier.

Reageren is niet mogelijk