De vragen

Welkom Forums De vragen

Dit forum is leeg.

  • Forum
  • Onderwerpen
  • Berichten
  • Laatste reacties
  • Wat zijn chemtrails?
   Wat zijn dat, chemtrails? Op die vraag zijn al zo veel antwoorden gegeven, maar als jij een beschrijving hebt die de kern nog beter raakt, of je welke andere aanvliegroute dan ook hebt om deze vraag nog beter te beantwoorden: hier kun je je gang gaan.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wat zit er in (en hoe weten we dat)?
   Er is heel veel gezegd en geschreven over wat er in chemtrails zit. Maar het zou ook zo maar kunnen zijn dat de ene chemtrail de andere niet is, en dat er verschillende soorten "verdelgingsmiddelen" gebruikt worden, net zoals op een akker. Hoe weten we hoe dat zit? Bij deze vraag gaat het om de feiten. Antwoorden hier dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek. Dit forum is voor de betere onderzoeksjournalistiek.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • HAARP – en de relatie met chemtrails
   Wat is H.A.A.R.P. en wat is de relatie met chemtrails?  Werken deze twee systemen samen, en zo ja, hoe? Op dit forum verzamelen we alle wijsheid hierover.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Transhumanisme
   Transhumanisme. Wat is dat en wat heeft dat met chemtrails te maken? transhumanismEn waar past transhumanisme in het grotere plaatje? Waar staan we? Wat is de bedoeling ervan? Hoe wordt het gebracht?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Waarom gebeurt het?
   "Waarom doen ze dat dan?" is een veelgestelde vraag als je mensen voor de eerste keer vertelt over chemtrails. We vermoeden dat de rij met mogelijke antwoorden bijna eindeloos is: oorlogsvoering, macht (mind control o.a.), economisch gewin (bijvoorbeeld omzet farmaceutica), afpersing, transhumanisme, agenda 21 e.v.a.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Hoe weten we zeker dat het gebeurt?
   Hoe kunnen we vaststellen dat er chemtrails gesproeid worden? Hoe weet je bijvoorbeeld, als er vliegtuigen boven je hoofd lang strepen trekken, dat dat chemtrails en geen contrails zijn? Hoe zit het bijvoorbeeld met vliegtuigen die hun transponder uit hebben staan, maar wel te zien zijn op http://www.flightradar24.com/? Maar ook: wat zijn de wetenschappelijke bewijzen?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wie doen het?
   Wie zijn de krachten achter de chemtrails? Hoe is de gelaagdheid? Hoe ziet precies de organisatiestructuur van de sproeiers eruit; van wie ontvangen ze de financiële middelen; en wie zitten daar uiteindelijk helemaal bovenin? Een mooi staaltje "Follow The Money" is wat we hier gaan zien.
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • “Maar ze vergiftigen zichzelf toch ook?”
   "Ze doen het zichzelf toch ook aan!?": is dat waar? Of hebben "ze" middelen en/of technieken waarmee ze zichzelf beschermen tegen - de gevolgen van - chemtrails? Realiseren ze zich niet wat de consequenties zijn van wat ze doen, of zijn er al lang technieken waarmee de gevolgen van chemtrails ongedaan gemaakt kunnen worden? Of is het gewoon een onderdeel van het karakter van een pyschopaat: de impliciete drang tot zelfvernietiging? Zet hier alles neer wat een goed antwoord op deze vraag zou kunnen zijn. Ook hier geldt weer: ontzettend veel antwoorden zijn "goed".
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wat kunnen we eraan doen om de gevolgen van chemtrails te beperken
   Op dit forum verzamelen we de ideeën voor wat je kunt doen om de gevolgen van het sproeien van chemtrails voor je eigen systeem - en je naaste omgeving - zo veel mogelijk ongedaan te maken. (op een andere plek op het Forum organiseren we activiteiten om het bewustzijn over chemtrails te vergroten. Dat doen we hier dus niet.)
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Wat zijn de gevolgen?
   Wat zijn de gevolgen voor mens en dier, voor het milieu, voor de leefbaarheid op aarde? Hoe zit het met Albedo management (het beperken van de hoeveelheid straling van de zon die de aarde kan bereiken)? Hoe wordt er door chemtrails c.s. ingegrepen in de natuurlijke kringloop op aarde? Wat hebben chemtrails voor gevolgen voor de bodem, verzuring, voor invloed op je ademhaling, je luchtwegen, zenuwstelsel etc? Het wordt eentonig: ook hier zijn weer legio antwoorden op te geven. Verras ons en jezelf!
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Het grotere plaatje – de samenhang
   Chemtrails staan niet op zich. Ze "werken samen" met HAARP, met straling, met voeding, medicijnen, reguliere gezondheidszorg, met informatievoorziening etc. Deze systemen werken samen richting transhumanisme. Hoe ziet die samenhang eruit?
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

  • Het gehele plaatje
   Het forum hierboven hebben we "Het grotere plaatje" genoemd. Daarin wordt de samenhang tussen chemtrails en de andere deelsystemen waar chemtrails onderdeel van zijn, onderzocht. Tevens het grotere plaatje achter chemtrails c.s: transhumanisme. Op deze forumpagina onderzoeken we het totaalplaatje waar dit in past. Hier zou het wel 's zweverig kunnen worden :-)
  • 0
  • 0
  • Geen onderwerpen

O jee. Hier zijn geen onderwerpen gevonden!

Het forum ‘De vragen’ is gesloten voor nieuwe onderwerpen en reacties.

Reageren is niet mogelijk